سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پارامترهای متعددی بر حرکات شناور پروازی تاثیر گذارند. دراین پژوهش اثرات بعضی از این پارامترها (LCG و زاویه deadrise، جرم، ابعاد و سرعت) بررسی شده است بدین منظور نرم افزاری نوشته شده و حرکات وابسته هیو و پیچ محاسبه شده اند. پس از آن، دقت نرم افزار نوشته شده با نرم افزار های موجود مقایسه گردیده است. افزایش ابعاد باعث کاهش دامنه حرکات می گردد با افزایش ابعاد و ثابت نگه داشتن FnB دامنه حرکات ثابت مانده ولی منحنی RAO انتقال می یابد. افزایش سرعت (عدم وجود porpoising) باعث کاهش دامنه حرکات می گردد با افزایش LCG دامنه حرکات افزایش می یابد.