سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مرید – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مهنوش مقدسی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشور ما جز کشور هائی است که برنامه کافی برای مدیریت ریسک خشکسالی نداشته ولی خوشبختانه طی سالهای اخیر و بخصوص پس از خشکسالی فراگیر سالهای ١٣٧٧ تا ١٣٨٠ جهت گیر یهائی بسوی آن مشاهده م یگردد. در این راستا ضروری است که سیاست های برنامه ریزی و راهبردی مناسب جهت آمادگی برای مواجهه با خشکسالی تنظیم گردد. مسلما از مقدمات یترین اقدامات، آشنایی با تجربیات و دستاوردهای دیگر کشورها می باشد و کشور آمریکا از جمله کشورهایی است که همواره تحت تاثیر این بلیه بوده و تاریخ طولانی و در عین حال ثبت شده ای در مقابله با آن دارد. هدف از این مقاله ارائه تجربیات گذشته آمریکا در برخورد با خشکسالی و اقداماتیست که در رو ششناسی مدیریت آن ارائه شده و در انتها نیز به مواردی که باید در دستور کار کشور در برخورد با این بلیه قرار گیرد اشاره شده است.