سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله ملازاده بیدختی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
ژولین دزینی – بخش فیزیک-شیمیِ نظریِ انیستیتوی فیزیک و شیمی ، پاریس، فرانسه
دوید لکست – بخش فیزیک-شیمیِ نظریِ انیستیتوی فیزیک و شیمی ، پاریس، فرانسه
فرشید محمدرفیعی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران

چکیده:

حرکت پخشی نوکلئوزوم بر روی DNA در اثر افت و خیزهای گرمایی به صورت تجربی به خوبی بررسی شده است. ثابت پخش این حرکت به مشخصات مکانیکی DNAی پیچیده شده حول نوکلئوزوم و حضور لیگاند بستگی دارد. در این مقاله این مسئله به کمک یک مدل تصادفی سه-حالته به صورت تئوری و همچنین شبیه سازی بررسی شده است. همچنین اثر نیروی خارجی را هم در این حرکت وارد کرده ایم که در آزمایش های آینده می تواند مفید واقع شود.