مقاله حرکت و زمان در مجردات (بر اساس مباني حکمت متعاليه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۴۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: حرکت و زمان در مجردات (بر اساس مباني حکمت متعاليه)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت
مقاله زمان
مقاله مادي
مقاله جسماني
مقاله مجرد
مقاله صدرالمتالهين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقريبا همه حکما در اينکه حرکت و زمان از ويژگي هاي موجودات مادي بوده و عالم تجرد و موجودات مجرد کاملا منزه و برتر از آنها هستند، اتفاق نظر دارند. اما مي توان با کمک مباني حکمت متعاليه و دقت نظر در مفاهيم «مجرد»، «مادي»، «حرکت»، و «زمان» ثابت کرد که تنها مراتب عالي تجرد فارغ از حرکت و زمان اند و در مراتب نازل «تجرد»، نه تنها دليل قاطعي بر استحاله «حرکت» و «زمان» نيست، بلکه چه بسا با الهام از پاره اي از آموزه هاي نقلي، بتوان ادله اي هم بر امکان و وقوع «حرکت» اقامه کرد.