سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در بسیاری از شهرهای کشور اغلب چاه های تامین آب شرب در داخل محدوده شهرها قرار داشته و در معرض آلاینده های شیمیائی و میکروبی هستند. محافظت از آب این چاه ها با تعیین و اعمال حریم بهداشتی امکان پذیر است. در این مطالعه ابتدا به انواع ویروس ها در آب زیر زمینی، مدل تئوریک حرکت ویروس وفاکتورهای کنترل کننده در بقاء ویروس در آب زیر زمینی پرداخته شده است. سپس کد کامپیوتری VIRALT برای حاسبه حریم بهداشتی چاه برای ویروس معرفی شده و ویژگی های مدل تشریح شده است. در پایان مثالموردی از محوه محاسبه حریم بهداشتی برای ویروس برای یک چاه ارائه شده و نتایج بدست آمده مورد بحث قرار گرفته است.