سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهسا بایبوردی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
وحید لطفی وندوحید – مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد برادران تبریز
پریسا بایبوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:
محرمیت به عنوان یکی از بحث های اساسی اعتقادی مسلمانان در بسیاری از موارد از جمله معماری وشهرسازی اسلامی تاثیرگذار بوده است این اعتقاد سبب شده است که نمای بیرونی خانه ها که بخش اعظم سیمای شهر را تشکیل می دهند اغلب به صورت دیواری بلند و کاهگلی بوده و فقط درب ورودی زینت بخش آن باشد پنجره های این خانه ها نیز اغلب کوچک و ساده بوده و در قشمت بالاتر از طبقه اول ساخته می شدند تا از اشراف عابران به داخل جلوگیری شود. این ویژگی ها سبب می شد تا سیمای شهرهای اسلامی جلوه خاصی به خود گرفته و محرمیت به عنوان یک باور دینی در آن مشخص باشد. در این مقاله ابتدا مفهوم حریم و محرمیت در معماری اسلامی بررسی شده و سپس نقش این پدیده در سیمای شهرهای اسلامی بررسی می گردد در این پژوهش بیشتر از ورش کتابخانه ای استفاده می شود.