سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمد شبانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

فرآیند بهبود کیفیت یکی از ابزارهای حرکت به سمت مدیریت کیفیت جامع (TQM) است . در تجارت امروز ، برآورده کردن احتیاجات مشتریان بطور ف زآینده ای سخت تر می شود و انتظارات آن ان نیز از محصول یا خدمت شامل مواردی مانند تطابق ، قابلیت اعتماد ، دوام ، قابلیت تعویض ، عملکرد ، ظاهر ، شکل ، قابلیت تعمیر ، محیط و سادگی استفاده برای کاربر و ایمنی نیز بیشتر می شود . در عین حال ، احتمال دار دکه رقابتهای موجود بیشتر شده و رقبایی با قیمت ارزانتر نیز در بازار وارد شوند . هر گاه فرآیند بهبود کیفیت بر مبنای این باور غلط ، که مدیریت کیفیت جامع (TQM) موفق شده و به وضعیت ایده آل رسیده ایم دچار توقف شود ، شروع مجدد آن ، بر اساس تغییر در محصولا ت و خدمات سازمان و یافتن جایگاه اولیه خود در بازار رقابتی بسیار دشوارتر خواهد بود . این مساله نشان دهنده آن است که چرا مدیریت کیفیت جامع به صورت یک فرآیند و نه برنامه در نظر گرفته می شود . شروع فرآیند بهبود کیفیت و پس از آن پیشرفت و پرورش نتایج آن باید یک هدف بلند مدت سازمانی باش دکهاغلب حداقل ده سال طول می کشد که اصول آن به اجرا درآید . باید دانست که تطابق سریع امکان پذیرنیست و یک تکنیک یا ابزار مدیریت کیف یت که نوشدارویی برای تمامی ن واقص کیفیتی باشد وجود ندارد ، همچنین مهمتر از آن اینکه ، یک راه میان بر یا یک نسخه آماده که بتوان آن را بکار گرفت تا موفقیت ما را تضمین کند نیز وجود ندارد .