سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامبیز فرقاندوست حقیقی – دکترا ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مسعود یزدانی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

بسیاری از عوامل در محیط تجاری و محیط حسابرسی امروزی با سرعت فزاینده ای در حال تغییر است. افزایش رقابت و نیاز به اطلاعات بموقع و بهتر برای تصمیم گیری، از مشخصه های محیط تجاری امروزی محسوب می شود. هم اکنون بسیاری از شرکتها در حال انتشار و انتقال اطلاعات مالی سه ماهه خود بر روی سایتهای عمومی هستند. از این رو سرعت تهیه و عرضه این اطلاعات و گزارشات این سؤال را برای افراد مطرح می کند که آیا تمام این اطلاعات منتشر شده، حسابرسی شده و قابل اعتماد هستند یا خیر؟
توسعه تکنولوژی اطلاعات، در حالیکه محیط حسابرسی را پیچیده تر می سازد، در همین زمان شیوه ها و ابزارهای جدیدتری را نیز برای مواجهه شدن حسابرسان با کار حسابرسی فراهم می کند. در این محیط پیچیده استفاده از روش حسابرسی کامپیوتری ضرورت بیشتری خواهد یافت. در این شرایط استفاده از رو شهای حسابرسی کامپیوتری که حسابرسان مستقل را قادر می سازند تا با استفاده از مجموعه ای از گزارش هایی که به طور همزمان یا زمان کوتاهی بعد از رویداد وقایع با اهمیت به وجود م یآوردند، اظهارنظر مکتوبی در ارتباط با مقوله مورد رسیدگی ارائه نمایند میتواند راهگشا باشد. این شیوه جدید رسیدگی در اصطلاح "حسابرسی مستمر" نامیده می شود.