سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه شعبانیان – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد پور – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر حسینی – بخش گیاهپ

چکیده:

طی سالهای اخیرکشت گوجه فرنکی به خصوص کشت های گلخانه ای در منطقه جنوب شرق ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است . علی رغم گسترش سریع وسعت مزارع و گلخانه ها اطلاعات چندانی از گسترش بیماریهای ویروسی در دسترس نمی باشد. ArMV دارای دامنه میزبانی وسیعی بوده که یکی از میزبانهای آن گوجه فرنگی میباشد .علائم این ویروس بر روی برگهای بوته های گیاهان آلوده عمدتاً به شکل موزائیک، تاولی شدن برگها، زردی ناحیه انتهائی پهنک مشاهده گردید . جهت شناسایی حساسیت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به ArMV از گلخانه ها و مزارع موجود در مناطق مرکزی و جنوب شرقی ایران (استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان،هرمزگان ویزد)، در سالهای ١٣٨٢ و ١٣٨٣تعداد ۴٢٩ نمونه گیاهی از واریته رایج کشت شده انتخاب و تحت آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفتند.تعیین پراکنش ویروس در واریته های بررسی شده نشان داد که تمام واریته ها به این ویروس آلوده بودند و بیشترین آلودگی مربوط به واریته های esculentum var. Chef Lycopersicum و L. esculentum var. Petoearly Ch می باشد. از جدایه های آلوده جهت مایع کوبی گیاهان کشت شده در گلخانه استفاده گردید و به منظور شناسایی دقیق ویروس از روش مولکولی RT-PCR نیر استفاده گردید. با استفاده از داده ها مبتنی بر ژن پروتئین ۲A ویروس ArMV قطعه DNAای به اندازه ۸۱۰ جفت باز از نمونه های آلوده تکثیر شد.این اولین گزارش از وجود ویروس فوق بر روی گوجه فرنگی در ایران میباشد.