سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده زهرا پور وخشوری – کارشناس زمین شناسی سازمان حفاظت محیط زیست
افشین دانه کار – سازمان حفاظت محیط زیست کشور مرکز تحقیقات منابع طبیعی جهاد سازندگی
آرموند کشیشیان – سازمان حفاظت محیط زیست کشور مرکز تحقیقات منابع طبیعی جهاد سازندگی
منصور خزائی – سازمان حفاظت محیط زیست کشور مرکز تحقیقات منابع طبیعی جهاد سازندگی

چکیده:

طول ۲۴۰۰ کیلومترسواحل ایرانی خلیج فارس ودریای عمان ازمصب رودخانه بهمنشیر درشمال غربی خلیج فارس تا تنگه همرز و ازانجا تاخلیج گواتر درشرق دریای عمان واجداشکال و عوارض مختلفی ازسواحل گلی ماسه ای سنگی و صخره ای با اشکال گوناگون هیدرولوژیک خورها مصبها خلیجهای کوچک و … می باشد که برخی باوجود شرایط هیدروگرافی جزرومدی و رسوبی خود پناهگاه مناسبی برای زیست موجودات فراهم آورده اند شناسایی و تعیین ساختارهای زمین شناختی خلیج فارس و دریای عمان دربخش شمالی که به عنوان بخش مهمی ازمنابع فیزیکی هستند مساله اساسی دربررسیهای زیست محیطی پروژه ای است که باهمین نام درسازمان حفاظت محیط زیست درحال اجرا می باشد جنس بستر ازنظر رسوب شناختی و اشکال ژءومورفولوژیک و هیدرولوژیک دراین ساختارها که نقش بسزایی درتشکیل و تداوم حیات زیست گاه های ساحلی و نفوذوماندگاری آلودگیها دارند روند تغییر فون و فلور محدودیتهای پاکسازی الاینده ها ودرجه حساسیت آنها را به عنوان مناطق حساس ساحلی اشکار خواهد ساخت