سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی الله وردی – تهران ، دانشگاه علم وصنعت ایران ، دانشکده مهندسی شیمی
سیدرضا موسوی قیداری – تهران ، دانشگاه علم وصنعت ایران ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

برای بررسی اثرات نامطلوب سیکل سولفات بر شرایط عملکرد کوره های دوار سیمان طی یک دوره شش ماهه، مطالعات وتحقیقات گسترده ای بر روی کیفیت مواد ورودی به کوره و پارامترهای فرایندی در شرایط عملیاتی متفاوت انجام گرفت . براساس نتایج حاصله مقدار حد کنترل برای غلظت سولفات در خوراک کوره به قابلیت تولید کوره و میزان فراریت آن در خوراک بستگی دارد . همچنین مقدار ایمن نسبت آلکالی به سولفات بسته به قابلیت تولید کوره و بعضی از پارامترهای فرایندی و موادی آن می تواند از کوره ای به کوره دیگر تفاوت نماید .