مقاله حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: حسنيان زندان هاشميه (بازکاوي علل، شمار واقعي زندانيان و کشته شدگان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سادات حسني
مقاله منصور عباسي
مقاله عبداله محض
مقاله محمد بن عبداله
مقاله زندان هاشميه
مقاله جنبش هاي شيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولوي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان رضوي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چالش ميان علويان و عباسيان در تحولات قرن دوم هجري موضوع شناخته شده اي است، اما يکي از مهمترين نمادهاي اين چالش در جريان مقابله منصور و محمد بن عبداله، يعني ابعاد مختلف دستگيري حسنيان در زندان هاشميه، نيازمند بررسي هاي دقيقتري است. اين مقاله بر آن است تا با رويکردي توصيفي – تحليلي و با واکاوي روايات، ابتدا به چرايي زنداني شدن حسنيان پرداخته، سپس با توجه به اختلافي که در تعداد و مصاديق حسنيان محبوس شده وجود دارد، با بازکاوي اين موضوع، گزارشي دقيقتر از حسنيان زنداني شده ارایه دهد.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد که نااميدي منصور از دستيابي به محمد و ابراهيم، فرزندان عبداله محض و نوميدي از بيعت اين دو تن، خليفه عباسي را وادار به نوعي گروگان گيري کرد تا ضمن وارد ساختن فشار رواني اقدامي هيجاني و بي برنامه را بر آنان تحميل کند. اين اقدام همچنين حذف حاميان اصلي حرکت محمد را به دنبال داشت، به طوري که نه تن از زندانيان در دوران حبس جان باختند.