سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خانجانی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسن باب الحوائجی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدا
بهمن عسلی فیاض – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

گوجهفرنگی یکی از محصولات مهم منطقه همدان است که در حال حاضر درروی آن حشرات و کنه های گیاهخوار متعددی یافت می شود که برخی آنها در مراحل مختلف رشد با تغذیه از اندام های مختلف گیاه سبب خسارت می گردد.این مطالعه در طول سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۷ به منظور جمع آوری و شناسایی حشرات و کنه های مرتبط با آن انجام شد.در این مطالعه ۸ گونه حشره و کنهشامل کرم طوقه بر یا شب پره زمستانی، Agrotis segetum Schiff.؛ کرم میوه گوجه فرنگی، Heliothis viriplaca (Hufnagel)؛ مگس مینوز سبزی و صیفی ، Liriomyzasativae Blanchard؛ شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer؛ شته سیب زمینی، Macrosiphum euphorbiae Thomas؛ تریپس یا بال ریشکدار توتون، ThripstabaciLindeman ؛ سفید بالک،Bemisia tabaci Gennadius و کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch؛ جمع آوری و شناسایی گردید. سفید بالک، تریپس توتون، مینوز برگ گوجه فرنگی و کنه تارتن دولکه ایاز مهمترین آفات گلخانه های منطقه می باشد. در میان آنهاسفید بالک و مینوز فقط در گلخانه ها یافت می شود وخسارت آنها در مزارع معمولی اصلاّ مشهود نمی باشد. برای برداشت محصول مطلوب، کنترل آنها بسیار ضروری است. در حال حاضر در برخی مزارع گوجه فرنگی خسارت کرم میوه خوار گوجه فرنگی قابل توجه است که در سال جاری (۱۳۸۷) برای کنترل در سطح مزارع اسدآباد از زنبور پارازیتوئیدHabrobracon hebetorاستفاده گردید.