مقاله حضور اسراييل در قفقاز و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (با کاربرد نظريه بازيها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا از صفحه ۵۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: حضور اسراييل در قفقاز و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (با کاربرد نظريه بازيها)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه بازي ها
مقاله منطقه قفقاز
مقاله جمهوري اسلامي ايران
مقاله اسراييل
مقاله امنيت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي حسن کامران
جناب آقای / سرکار خانم: متقي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور منطقه قفقاز جنوبي ( همزمان با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي) نگاه بسياري از قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي را که به دنبال يافتن عرصه اي جديد براي همکاري، رقابت و تنازع در راستاي به دست آوردن سهم بيشتري از قدرت و منافع در اين منطقه  بودند، به خود جلب کرد. اسراييل به عنوان يکي ازقدرت هاي فرامنطقه اي بنا به الزامات ژئوپلتيک و ژئواکونوميک خود و بر اساس دکترين بن گوريون و دکترين خاورميانه جديد شيمون پرز، تمايلي جدي به حضور در اين منطقه را از خود نشان داده است. کشورهاي منطقه نيز به خاطر مشکلات اقتصادي، سياسي و توسعه اي خود، بهره گيري ازتوانايي هاي اسراييل را در راستاي منافع خود مفيد قلمداد نموده اند. اما مسئله حايز اهميت در اين ميان، قرار گرفتن اين منطقه در محيط امنيتي جمهوري اسلامي ايران و تعارضات شديد هويتي- ايدئولوژيکي اين کشور با اسراييل مي باشد بطوري که حضور و گسترش نفوذ اسراييل در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي- امنيتي به منزله کاهش نفوذ و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران در پيگيري منافع ملي اش در اين منطقه مي باشد. بر اين اساس مقاله حاضر با بهره گيري از نظريه بازي ها در روابط بين الملل به بررسي تعاملات ايران و اسراييل در منطقه قفقاز مي پردازد و با تجزيه و تحليل مراتب اين تعاملات روابط بين دو کشور را  به مثابه يک بازي برد و باخت تلقي مي کند.