مقاله حفاظت از اختراعات نرم افزاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: حفاظت از اختراعات نرم افزاري در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت نرم افزار
مقاله حقوق مالکيت فکري
مقاله ثبت اختراع
مقاله سياست گذاري فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدكامران
جناب آقای / سرکار خانم: توكل مقدم مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شوال پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مرادپور حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مسير حرکت به سوي يک جامعه دانش بنيان که از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوري اسلامي ايران است، صنعت نرم افزار به عنوان صنعتي دانش بنيان و متکي به فکر و تخصص مي تواند جايگاه ويژه اي داشته باشد. در همين راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاري مي تواند مورد توجه سياست گذاران ملي در حوزه فناوري قرار گيرد. يکي از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار بر شکوفايي صنعت نرم افزار و فناوري هاي مربوطه، نظام مالکيت فکري است و به همين دليل نوع نگاه اين نظام به ويژگي هاي اين صنعت از جمله دل نگراني هاي سياست گذاران فناوري در سطح ملي به شمار مي رود. در اين مقاله انواع روش هاي حفاظت از دارايي هاي فکري محصولات نرم افزاري به اختصار معرفي شده و سپس مزايا و کاستي هاي کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقايسه با ديگر روش ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت ها و پيچيدگي هاي مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاري در نظام هاي حقوقي گوناگون و عمق دقيق حفاظت اختراعي از نرم افزارها در ايران بررسي شده است. سپس گستره و عمق نوآوري ها در صنعت نرم افزار ايران مورد ارزيابي قرارگرفته تا نياز به حفاظت اختراعي در صنعت نرم افزار ايران و کفايت حفاظت هاي قانوني موجود ارزيابي گردد. در آخر، نارسايي هاي موجود در زمينه حفاظت از اختراعات نرم افزاري معرفي مي گردند.