سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
محسن صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پلی پیرول و کامپوزیتهای آن با استفاده از روش الکتروشیمیایی ولتامتری چرخه ای و الکترولیت کمکی اگزالیک اسید بر سطح الکترود فولاد نرم پوشش داده شده است . برای افزایش مقاومت به خوردگی و WO4 استفاده شده است . این عمل بصورت همرسوب ۲- PO4 3- پوششهای پلی پیرول، از پسیواتورهای همزمان الکتروشیمیایی انجام گرفته است . عملکرد حفاظتی این پوششها در محلول ۵ / ۳ درصد سدیم کلرید و با اندازه گیری پتانسیل مدار باز، روشهای پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شده است . نتایج حاصل از مطالعات خوردگی بیانگر بهبود رفتار خوردگی فولاد نرم در حضور پوششهای کامپوزیتی پلی پیرول در مقایسه با پوشش غیر کامپوزیتی آن می باشد . نتایج مطالعات SEM و آنالیزEDX . نیز بیانگر حضور ترکیبات تنگستن و فسفر در ترکیب پوشش می باشد