سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

افسانه جعفری – مرکز تحقیقات- گروه ساخت
علی اکبر گائینی – مرکز تحقیقات- گروه ساخت

چکیده:

ما می خواهیم روشهای مختلف حفاظت از سیستم خنک کننده را از نظر تئوری و تجربی با یکدیگر مقایسه نماییم. در همین راستا ابتدا به معرفی سیستم خنک کننده موتور دیزلها، عوامل موثر در افت کارایی سیستم ومنشا مشکلات می پردازیم و سپس با تمرکز بحث به ناخالصیهای موجود در آب به عنوان منشا رسوب و خوردگی، دو معضل اساسی سیستم، روشهای موثر برای کنترل فعالیت اینناخالصیها را موردد بحث قرار می دهیم. در هر بخش می توان بطور مستقیم و غیر مستقیم بحث صرفه جویی اقتصادی را هم مطرح کرد و به نحو مطلوب نتیجه گیری نمود.