سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
عبدالله یزدی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
افشین اشجع اردلان – عضو هیات علمی و استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
ژئوسایت ها یا مکانهای زمین شناسی و داشته های آنها، اعم از کانیها، فسیل ها و … بیانگر تاریخ آن منطقه بوده و در فهم ما ازسیر تکاملیی زمین، کمک شایانی میکند. اینها بخشی از اطلاعات حیاتی مربوط به میلیونها سال حیات زمین را تشکیل می دهدومیراث بین المللی مشترکمان است. مهمترین هدف ژئوکانزرویشن، حفاظت از ژئوسایت ها، به عنوان واحدهای اصلی میراثزمین شناسی، می باشد و از طریق بکارگیری روش های خاصی تأمین میگردد. این روشها شامل تفکیک و لیست کردن پدیده هایزمین شناسی، ارزیابی آنها، محافظت، ارزشگذاری و برآورد میزان اهمیت هر یک از ژئوسایت ها، و نهایتاً نظارت بر این پدیده ها می-باشد. امروزه ژئوکانزرویشن، به عنوان یکی از شاخه های تخصصی و ضروری در علم زمین شناسی معرفی می شود و درحال رشد می-باشد. بنابراین در این نوشت ار ضمن تشریح اهمیت ژئوکانزرویشن، به اصول آن پرداخته و ارتباط آن را با سایر علوم زمین تشریحنموده ایم. همچنین می توان از طریق ترویج آموزشهای علمی و فرهنگی مرتبط با توسعه ی پایدار در حوزه ی علوم زمین، اینآگاهی را به شهروندان داد که عدم حفاظت از منابع طبیعی، باعث کاهش منابع زمینشناسی و از سویی تهدیدی جدی برای میراثزمینشناسی کرهی زمین است. این مهم با در اختیار قرار دادن اطلاعات و آموزش مهارتهایی که از طریق آنها بتوان تصمیماتآینده نگر و درستتری گرفته شود امکان پذیر است.