سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حاجی محمدی – IMQ شرکت
مجید علیزاده –

چکیده:

صنعت برق به عنوان یکی از صنابع پرمخاطره همواره موردنظر بوده است و آمار و گزارشات نشان دهنده این است که سازمان های مربوطه بایستی سیستم مدیریت جهت کنترل خطرات و ریسک های سازمان مستقر سازند. استانداردهای سری OHSAS18001 به عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرف های بر این مهم تاکید دارد و نحوه شناسایی آن الیز ریسک ها و حفاظت از منابع مختلف سازمان مورد نظر قرار گرفته است. یکی از موارد حائز اهمیت در سازمان ها حفاظت از منابع مختلف از جمله افراد، تجهیزات، مواد و محیط کار می باشد که شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک هایسازمان و اقدامات منتج از آن می توانند نقش ب هسزایی در آن داشته باشد که بایستی مراحل ذیل انجام گیرد. سازمان بایستی با تکنیک های مختلف نسبت به شناسایی و دسته بندی خطرات اقدام نماید و برای این کار روش های مختلفی را مورد استفاده قرار دهد که اهم آن تکنیک JSA می باشد.پس از شناسایی، نیاز به ارزیابی ریسک جهت سنجش احتمال وقوع و شدت پیامد آن می باشد که امروزه تکنیک های مختلفی برای آن در سراسر دنیا و از جمله صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله FMEA, W.F, U.K و … می باشد. با بررسی نتایج ارزیابی و آنالیز ریسک ها و اولویت بندی ریسک های موجود در سازمان می توان اطلاعات دقیقی را فراهم آورد که با اقدامات کنترلی مناسب در جهت حذف یا کاهش خطرات در سازمان اقدام نمود که نتیجه آن حفاظت از منابع سازمان و جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات و کنترل خسارات در سازمان می باشد.