سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
محسن نیاسی – دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان _ شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
سمیه موزونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

حفاظت تجهیزات شبکه های توزیع در برابر اضافه ولتاژها، عمدتاً بوسیله برقگیرها صورت می گیرد. در طراحی بهینه شبک ههای توزیع باید مکان های بهینه برای نصب برقگیرها معین شود تا
علاوه بر داشتن یک شبکه مطمئن و محفوظ در برابر اضافه ولتاژها، شبکه ای اقتصادی تر و با حداقل هزینه نصب و نگهداری برقگیرها به دست آید. هدف این مقاله، تعیین شعاع حفاظتی برقگیر هایZnOبه کمک نرم افزار EMTP و جایابی بهینهآنها در شبکه های توزیع بوسیله الگوریتم های کامپیوتری می باشد. با بررسی نتایج شبیه سازی های انجام شده، مشاهده گردید که شعاع حفاظتی برقگیرZnO نمونه برای شبک ههای هواییدر حدود ۱۶۰ متر و برای شبکه های کابلی در حدود ۵۰ مترمی باشد. همچنین مشاهده شد که با جایابی بهینه برقگیرها، تعداد برقگیرهای مورد نیاز برای یک شبکه نمونه (شبکه توزیع ۱۲۳شینه(IEEEبطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و در نتیجهمی توان به یک شبکه اقتصادی تر دست یافت.