سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین روشن میلادی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
حسین صباوند منفرد – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در شبکه های توزیع استفاده از ترانس زمین متداول است. توسط این وسیله تشخیص خطاهای فاز به زمین در این شبکه ها امکان پذیر می گردد. حفاظت مناسب و سریع توسط رله های حفاظتی و قطع قسمت های معیوب با حداقل خاموشی از اهداف عمده طرح حفاظتی این شبکه ها می باشد. از آنجائیکه غالبا مهندسین برق در ارتباط روزمره با ترانس زمین بصورت مطلوب انجام نمی پذیرد. مقاله حاضر، ابتدا به توصیف انواع مختلف ترانس های زمین و ارتباط آنها با حفاظت خطاهای فاز به زمین در سیستم های فوق به عنوان مثال های عملی و مطالعاتی می پردازد. در نهایت روشهای مفیدی جهت تصحیح نقایص حفاظت شبکه توزیع در مقابل خطاهای فاز به زمین ارائه می دهد.