سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم زیر دریا
احمد ساعتچی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

خوردگی کف مخازن نفتی یکی از مشکلات مهم ذخیره سازی نفت خام و مایعات گازی می باشد . نشت مخازن بزرگ نفتی موجب آلودگی آبهای زیر زمینی و وارد آمدن خسارات جبران ناپـذیر بـه محـیط زیـست خواهد شد . قبلا کف مخازن ( قسمت بیرون مخزن که در ارتباط بـا زمـین مـی باشـد ) بـا بکـارگیری سیـستم حفاظت کاتدی در برابر خوردگی محافظت می شد . بر اسـاس تجـارب موجـود، بکـارگیری ح فاظـت کاتـدی نتوانسته است بطور کامل مانع از نشت و جلوگیری از خوردگی کف مخازن ذخیره نفت شود . ایـن مـشکل در بسیاری از مخازن بزرگ ذخیره نفت در ایران رخ داده است . در این مقاله دلایل عدم ناتوانی سیستم حفاظـت کاتدی در جلوگیری از خوردگی کف مخازن بحث می شود . همچنین روش های مدرن جلوگیری از خوردگی کف مخازن نفت ارائه خواهد شد .