سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا شبانیان بروجنی – دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مرتضی رزاز – دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمد اسکندر پوربروجنی – شرکت رعد بام بروجن، بروجن، ایران

چکیده:
حفاظت ریزشبکه یکی ازچالش های پیش روی توسعه ریز شبکه ها می باشد. ریز شبکه در دو حالت متصل به شبکه و جزیره ای عمل می نماید. سطح اتصال کوتاه ریز شبکه در دوحالت عملکردی با هم متفاوت است. لذا سیستم حفاظتی که باید خطاها را در هر دو حالت تشخیص دهد، دچار عملکرد نامناسب خواهد شد. در این مقاله از جایابی محدود کننده جریان خطا و تنظیم بهینه رله های اضافه جریان جهت دارا برای حفاظت ریز شبکه مورد مطالعه استفاده خواهد شد. از الگوریتم بهینه سازی ذرات برای تنظیم رله ها و تعیین امپدانس محدود کننده جریان خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با این روش می توان ریزشبکه ها را در هر دو مد عملکردی حفاظت نمود.