سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود جورابیان – دانشگاه شهیدچمران
محمد یوسفی کیا – دانشگاه شهیدچمران
احسان غریب رضا – دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

باگذشت زمان افزایش جمعیت وبکارگیری روزافزون انرژی استفاده ازتولیدات پراکنده DG به عنوان راهکاری برای تامین تقاضا موردتوجه قرارگرفته و اتصال آن به شبکه نیازمند طرح های حفاظتی بهینه است دراین مقاله حفاظت شبکه ای نمونه با رله های اضافه جریان و بهره گیری ازنرم افزار DIgSILENT صورت گرفته که سعی شده بالاترین قابلیت اعتمادوتداوم سرویس دهی بریا بارهای مختلف حفظ گردد بطوریکه خطاهای موجود تا قبل ازانتهای خط توزیع درپشت sT3 آ«ی ازسیستم توزیع ایزوله و بارهای محلی ازطریق DG تامین گردد همچنینوقوع خطا برروی ترمینال مصرف روستایی Rural Terminalسبب قطع تغذیه ی بارمیانی Load نگردد و حفاظت ازابتدای خط توزیع بعدازST2 صورت گیرد همچنین دراین مقاله اهمیت و جایگاه خاص دورله ابتدا و انتهای خط توزیع درحفاظت و بالا بردن قابلیت اعتمادوسرویس دهی مشاهده شده است