سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی باغبانباشی – کارشناس ارشد، ماهشهر – مجتمع پتروشیمی بندرامام
مجتبی حامدیان مقدم – کارشناس ارشد، ماهشهر – مجتمع پتروشیمی بندرامام
مهرداد دینیان – ماهشهر – مجتمع پتروشیمی بندرامام

چکیده:

مجتمع پتروشیمی بندرامام از عظیم ترین مجتمع های تولیدی ایران است که به لحاظ تولید و نوع محصولات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بنابراین اطمینان از عملکرد صحیح خطوط آب
آتش نشانی که ایمنی سیستم را در مقابل خطرات ناشی از انفجار آتش سوزی به عهده دارد بسیار حائز اهمیت است . در این مقاله ابتدا مطالعات جامعی بر روی آب خام م صرفی مجتمع از مبداء ( کارون ) تا محل مصرف صورت گرفته است . طی این مطالعات مشخص گردید که منابع و میزان ترکیبات موجود در آب متاثر از چه عواملی است و تغییرات آن در دوره های زمانی مختلف چگونه
است . سپس تاثیرگذارترین این ترکیبات در پدیده خوردگی و رسوب دهی در یک شب که آب آتش نشانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . همچنین شرایط دینامیکی آب در شبکه وضعیتهای عادی و اضطراری شناسایی شد . در این مقاله مشکلات شبکه بصورت آماری مورد مطالعه قرار گرفت و وضعیت سلامتی یا تخریب سیستم به روش های مختلف تحلیل شد و سپس با ارائه یک فرمولاسیون مناسب با استفاده از بازدارنده نرخ خوردگی در سیستم کاهش یافت