سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان موسویان – دانشگاه شهید چمران اهواز ایران
سیدقدرت اله سیف السادات – دانشگاه شهید چمران اهواز ایران
رضا کیانی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

چکیده:

از تبدیل موجکWT میتوان برای تجزیه سیگنال به باندهای فرکانسی مختلف با استفاده از آنالیز چند سطحی سیگنال استفاده نمود. از این آنالیز میتوان در حفاظت خطوط انتقال و تعیین محل خطا استفاده نمود . در این مقاله از تبدیل موجک برای تشخیص و تعیین محل خطا در خطوط انتقال استفاده میشود. همچنین در این مقاله از تابع موجک مادرdb8برای تجزیه امواج سیار از روی سیگنالهای جریان و ولتاژ استفاده می گردد با مقایسه امواج سیار در شینهای واقع در دو انتهای خط میتوان خطا در خط را تشخیص داد . با توجه به نتایج بدست آمده، تبدیل موجک کاربردی ترین ابزار برای تشخیص دادن امواج سیار ناشی از خطا میباشد . برای تا ئید آلگوریتم پیشنهادی، از نرم افزارهایMATLAB و ATPبرای شناسائی انواع خطا ها در فاصلههای مختلف از یک خط انتقال KV400 با طول km 300 استفاده می شود