مقاله حفاظت و باز زنده سازي بناها و بافت هاي با ارزش روستايي «ارتباط ميان مکان هاي ميراثي و صنعت گردشگري» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: حفاظت و باز زنده سازي بناها و بافت هاي با ارزش روستايي «ارتباط ميان مکان هاي ميراثي و صنعت گردشگري»
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفاظت
مقاله تعيين حريم
مقاله مکان هاي ميراثي و صنعت گردشگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نژاد حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونه ديدن و توجه داشتن به ارزش هاي کالبدي و محيطي در روستاها و ارتباط بين ساکنان با اين ارزش ها، که هويت فرهنگي را شکل مي بخشد، برداشت هايي را در ذهن هر بيننده ايجاد مي کند و نياز اين ارزش هاي دست ساخت و يا طبيعي به تعيين حريم و حفاظت و باز زنده سازي را به عنوان امري ضروري مطرح مي سازد.
در اين تعيين حريم، از يک سو ارتباط ميان ارزشهاي مکاني و ميراثي و صنعت گردشگري، و از سمت ديگر حفاظت و باز زنده سازي اين ارزشها براي توسعه پايدار مد نظر است.
ساکنان روستا، دستگاههاي دولتي و خصوصي ذي ربط و همچنين گردشگران به عنوان نيروي اصلي حفظ و تعيين حريم در بافت با ارزش روستاها مي باشند که نقش تعيين کننده اي را بر عهده دارند. امروزه طرح هاي توسعه و عمران روستايي در کشور بيشتر جنبه حقوقي و تقسيم عادلانه خدمات رفاهي و زيربنايي است که در اين فرآيند حفاظت و باز زنده سازي بناها و بافت هاي تاريخي با ارزش روستايي مورد توجه قرار نمي گيرد و به کارشناسان و متخصصان در اين زمينه واگذار نمي شود و به همين علت هنوز گردشگري به عنوان يک صنعت در کشور ما جايگاه خاص خود را نيافته است. همه اين مشکلات و کمبودها ناشي از کمبود دانش فني، عدم برنامه ريزي جامع و منابع مالي در اين خصوص مي باشد.
رويکرد اين مقاله حفاظت از بناها و بافت هاي با ارزش روستايي است که براي احيا و توسعه پايدار نگاهي به جذب گردشگر متناسب با توانمندي هاي بالقوه در ارتباط ميان مکان هاي ميراثي دارد.