سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

امیدرضا مقبلی – شرکن زنگ ستیز
رحیم زمانیان – رئیس مطالعات فنی تخصصی – مدیریت پالایش وزارت نفت

چکیده:

دراین مقاله در مورد روش جدیدی برای حفاظت کاتدی بدنه اتومبیل تحقیق شده است. در ابتدا بطور خلاصه روشهایی را که تاکنون برای کنترل خوردگی بدنه اتومبیل بکار گرفته شده اند مورد بحث قرار داده و در نهایت در مورد چگونی بکارگیری سیستم جدید حفاظت کاتدی برای حفاظت از خوردگی بدنه اتومبیل خواهیم پرداخت و مزایای بکارگیری روش جدید را نسبت به روشهای متداول ذکر می کنیم.
در حال حاضر اکثر تولید کنندگان اتومبیل در جهان سعی دارند با استفاده از پوششهای مناسب مسئله خوردگی را در بدنه خودرو به حداقل برسانند.
استفاده از پوششها علاوه بر هزینه خودشان، وقت و هزینه زیادی را جهت اعمال روی بدنه اتومبیل طلب می کند.
هزینه های زیاد کنترل خوردگی بدنه تولید کنندگان را بر آن داشته است که توجه بیشتری به مواردی داشته باشند که سبب فروش بیشتر محصولاتشان بشود.
باتوجه به مطلب فوق پیدا کردن روشی که با قیمت پایین قادر به کنترل خوردگی بدنه اتومبیل باشد، دراولویت قرار دارد.