سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دری

چکیده:

حفاظت کاتدی تنها روش برای حفاظت طولانی مدت بتن های مسلح در برابر خوردگی می باشد. سایر روشهای مقابله با خوردگی بتن دارای مشکلات اجرایی بوده و یا اینکه قادر به حفاظت طولاتی مدت بتن نیستند. حفاظت کاتدی روش جدید مقابله با خوردگی بتن محسوب می شود. بر اساس تجارب موجود این تکنیک بخوبی می تواند بطور طولانی مدت با خوردگی بتن در محیط های خورنده مقابله کند. یکی از خورنده ترین محیط های دریایی، ناحیه پاشش آب می باشد. در این ناحیه تر و خشک شدن، غلظت بالای اکسیژن، ضربات موج دریا و دمای سطح آب از عوامل مهم خوردگی محسوب می شوند. در دهه اخیر با توجه به کارآیی بالای حفاظت کاتدی در جلوگیری از خوردگی بتن های مسلح در محیط های دریایی استقبال ویژه ای از این تکنیک شده است. حفاظت کاتدی درجلوگیری از خوردگی بتن های مسلح در محیط های دریایی استقبال ویژه ای از این تکنیک شده اس. حفاظت کاتدی به دو روش قابل اجرا می باشد که شامل روش اعمال جریان و روش آند فدا شونده می باشند. با توجه به گستردگی موضوع در این مقاله فقط روش اعمال جریان مورد بررسی قرار می گیرد.