سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی دانشگاه تربیت مدرس
پیمان طاهری – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی دانشگاه تهران
داوود حق شناس فتمه سری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید قهاری – کارشناس ارشد طراحی سیستم های حفاظت کاتدی شرکت پایش صنعت نوین

چکیده:

در این مقاله طراحی سیستم های حفاظت کاتدی سازه های دور از ساحل مورد بررسی قرار گرفته است. کاربرد آندهای آلومینیوم و آلیاژهای روی – آلومینیم به مراتب بیشتر از سایر اندهای فدا شونده می باشد. بر اساس آزمایشات فراوان بر روی جنس، ابعاد و محیط مورد استفاده این آندها پیشرفته های شگرفی در این زمینه ارائه داده شده است. همچنین مطالعاتی در زمینه مدل سازی کامپیوتری آندهای فدا شونده صورت گرفته است. مشخص گردید که آندهای تیتانیوم با یک لایه فلزات فیمتی متداول ترین آندهای روش حفاظت کاتدی اعمال جریان می باشند. مطالعات در زمینه مش بندی آندها در این مقاله آمده است، همچنین در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف مانند تغییرات فاصله بین آندها، تغییرات درجه حرارت و تغییرات دانسیته جریان لازم مورد بررسی قرار گرفته است.