سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرتمیس معتمدی – دانشجوی دکترای مهندسی آب،‌دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد فرهادیان – استادیار گروه آب و محیط زیست، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق ا
ندا متشکر – پژوهشگر هسته تصفیه زیستی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فهیمه عظیمی – پژوهشگر هسته تصفیه زیستی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

نبود آب یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر است و به عنوان محدود کننده‌ ترین عامل تولیدی در کشاورزی مطرح می‌باشد. لذا برنامه‌ریزی درست در استفاده از منابع آب در فعالیت‌های کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین مصرف کننده آب در ایران، رکن اصلی در مواجهه با بحران آب محسوب می‌شود. راندمان پایین آبیاری، استفاده از روش‌های سنتی کوددهی مزارع و بالارفتن میزان آلودگی منابع محدود آبی توسط فعالیت کشاورزی سبب توسعه علوم کاربردی جدیدی در راستای اصلاح الگوی مصرف شده که از جمله آن، ترویج استفاده از زئولیت به عنوان کود هوشمند در حفظ آلودگی آب‌های زیرزمینی و افزایش قدرت نگهداشت آب در خاک در جهت مدیریت بهتر استفاده از منابع آبی می‌باشد. استفاده از طرحهای جایگزینی کود هوشمند که اولین بار در جهان توسط آمریکا مطرح شده است، سبب اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی، حفظ رطوبت آب و کاهش فواصل آبدهی شده است. در این مطالعه، چهار سطح زئولیت کلینوپتی لولایت صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد اضافه شده به یک خاک لومی، در ۴ نوبت آبیاری بررسی گردید. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که مدیریت آبیاری و افزایش راندمان آن توسط افزودن زئولیت، بسیار موثر بوده و تا میزان ۴۰ درصد سبب بهبود راندمان با کاهش سرعت حرکت آب به اعماق می‌شود. در راستای اصلاح الگوی مصرف کوددهی نیز نتایج آزمایش بهبود ۸۰ درصدی را ارائه می‌کند که چنین دستاوردی در مقیاس بزرگ برای بهبود وضعیت محیط زیست و حفاظت کیفی منابع آب بسیار حائز اهمیت است.