سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمودی – کارشناس ارشد استخراج معدن

چکیده:

روش آتشباری یکی از روش های کارآمد جهت احداث حفریات زیرزمینی می باشد. اجرای این روش شامل یک عملیات چرخه ای یا سیکلی است که با اجرای هر سیکل بخشی از فضای زیرزمینی احداث می گردد. شناخت ماهیت اجزای اصلی این مجموعه عملیات جهت بهبود راندمان آن بسیار مفید و ضروری می باشد. سرعت پیشروی یکی از مهمترین عوامل در بررسی فنی و اقتصادی عملیات است که تاثیر بسزایی در جذابیت طرح دارد. افزایش سرعت حفر و پیشروی با بررسی و توجه به ویژگیها و کیفیت عملیات مختلف در اجرای سیکل پیشروی قابل تحقیق می باشد و با چنین نگرشی عوامل و مکانیزمهای افزایش سرعت پیشروی قابل تشخیص اند. بر این اساس عوامل موثر در افزایش سرعت پیشروی را می توان به دو دسته کلی عوامل افزایش دهنده مقدار پیشروی در هر سیکل و عوامل کاهش دهنده زمان اجرایی هر سیکل تقسیم بندی کرد. توجه به این عوامل و مکانیزم تاثیر آنها می تواند به اجرای تمهیداتی برای بهبود و پیشرفت عملیات کمک نماید. با انجام روندی مناسب در طراحی و اجرای عملیات، امکان افزایش سرعت پیشروی حتی تا چندین برابر میزان معمول در کشورمان مهیا می گردد. این مقاله با طرح مباحث فوق و با تکیه بر ویژگی های اجرای عملیات مزبور در کشورمان سعی در بیان پتانسیلهای واقعی این روش و برداشتن گامی در جهت شناسایی و رفع مشکلات و بهبود عملیات حفر تونل ها و فضاهای زیرزمینی با روش آتشباری دارد.