سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مسئول واحد تخصصی تعمییرات پیشگیرانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سعیده سعیدی – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران
ابوالفضل زرنگاریان – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران
مینا اصلان زاده – کارشناس ارشد مرکز ملی مقاوم سازی ایران

چکیده:

آنچه باعث گسترش و افزایش ارتباطات ملل می شود گسترش راهها و سرمایه گذاری دراین زمینه می باشد .توسعه راهها و رونق حمل و نقل درهر کشوری بیانگر میل درجهت توسعه یافتگی می باشد .راهها یکی ازمهمترین زیرساخت های کشور می باشند ولی با این حال متاسفانه این رگه های حیاتی کشور اکثرا " چندان مورد رسیدگی قرار می گیرند و عموما بعد ازبروز حادثه و یا بروز تخریب موردترمیم قرار می گیرند .دراین مقاله ضمن ارائه راهکارهای مقاوم سازی و بهسازی سعی شده به بحث زیرسازی و ژئو تکنیکی راهها نیز پرداخته شود .ضمنا با توجه به افزایش سوانح راهها و گاها " نشت گسترده مواد خطرناک و آلاینده نیاز به بازنگری درسیستم حمل و نقل مواد خطرناک ضروری به نظر می رسد . با مطالعه موردی فرودگاه مهرآباد تهران ،موارد متعدد کمبود و نقصان دراین مقوله مشاهده شد که عمدتا"ناشی از مشکلات زیرسازی بود .