سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه نوجوان – دستیار طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد کمالی نژاد – استاد دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
روشنک مکبری نژاد – استادیار دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زینت قنبری – استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:
مثانه عضوی است که کار ذخیره و تخلیه ادرار را به عهده د ارد. ادرار ماده دفعی محسوب شده و باید از بدن به نحو مطلوب دفع شود. هر گونه اخلال در روند ذخیره سازی و تخلیه این ماده مضر توسط مثانه، می تواند علاوه بر ایجاد علایم آزارهنده ادراری، سلامت عمومی بدن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. سلامت مثانه به ویژه از لحاظ مزاج و قوای طبیعی درونیش برای عملکرد خالی از نقص آن لازم است. در دنیا مطالعات زیادی بر روی حفظ سلامت مثانه و پیشگیری از ابتلا به امراض در آن نشده است. با توجه به رویکرد پیشگیری کننده طب سنتی ایران نسبت به بیماری ها بر آن شدیم تا نگاه حکما را به این عضو و امراض آن را مورد بازبینی قرار دهیم. تشریح مثانه، عملکرد آن، مجاورات و رابطه متقابل این عضو یا اعضای دیگر، سلامت و مرض مثانه از منظر متون کهن طبی در ا ین مقاله آورده شده است. مزاج و قوای مثانه دو موضوعی است که در این مقاله به عنوان فاکتورهای اصلی دخیل در عملکرد م ثانه به آن پرداخته شده است. مزاج و قوای مثانه دو م وضوعی است که در این مقاله به عنوان فاکتورهای اصلی دخیل در عملکرد مثانه به آن پرداخته شده است. هر گونه تغییر مرضی در این دو، سلامت مثانه و فعل آنر ا متأثر می کند و آنچه بیش از هر چیز این دو را متضرر می سازد، حضور دو کیفیت سردی و رطوبت در مثانه ناشی از علل بیماریزای درون بدنی و بیرون بدنی است. شناخت این علل، می تواند راه گشایی برای دستیابی به تدبیرهای ساده و در عین حال کارامد جهت حفظ سلامت مثانه و پیشگری از ابتلا به امراض در آن باشد.