سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحمید ادیب – شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان
سید مهدی فاطمی – سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

آبگیرهای زیرزمینی مجموعه ای از سازه های آبگیر اصلی ، ترانشه های جمع کننده زه آب یا کولکتور زهکشی و ترانشه های انتقال آب در زیرزمین است که به منظور جمع اوری زه آب لایه آبرفت درشت دانه داخل رودخانه ها و یا لایه های آبداری که به نحوی بالاتر از محدوده مورد نظر واقع شده است (در مسیر طبیعی یا خروجی رودخانه ها به دشت ها و یا روی مخروط افکنه ها که دارای منابع آبی زیرزمینی می باشند ) احداث می شوند این سازه ها بعد از اجرا در سطح زمین قابل رویت نبوده و تنها خروجی آب یا مظهر آن مشخص می باشد لذا جریان های سطحی و سیلابها به هیچ وجه به آنها آسیبی نرسانده و حفاظت شده می باشند در این مقاله مبانی طراحی این آبگیرها همراه با ذکر مزایا و معایب آنها در مقایسه با قنوات و توضیحات مربوط به طراحی و اجرای انها در ارتباط با سدها با ذکر مثال در مورد سد پاباز نیشاور، بار نیشابور (آبکوزه) ، برون و سرند فردوس و ایستگاه پمپاژ تجنود قاین ارائه گردیده است.