سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
بهاره ترشیزی – دانشجو، معلم دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نزاد مشهد
سمانه حسین پور – دانشجو، معلم دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نزاد مشهد

چکیده:
در این پژوهش سعی بر آن شده تا راهکارهای مدیریتی سبز را فرا بگیریم و به حفظ هرچه بیشتر محیط زیست از طریق نظام آموزش و پرورش کمک نماییم، و به این سوال پاسخ دهیم که"مدیریت سبز چیست و چگونه می توان از طریق اجرای آن در نهاد آموزش و پرورش، به ویزه مدارس به حفظ محیط زیست کمک نمود؟" همچنین این پژوهش به بررسی مفاهیم مرتبط با مدیریت سبز و حفظ محیط زیست در سایه مدیریت سبز پرداخته و روش هایی را برای پیاده سازی و اجرای آن در آموزش و پرورش و مدارس ارائه نموده است. ابتدا با بیان کلیاتی در مورد مدیریت سبز و دلایل ضرورت آن ذهن ها را آماده کرده و سپس وارد جزئیات بحث از جمله حقوق و تکالیف شهروندی، آموزش زیست و روش های یاددهی آن، مدرسه سبز، ویژگی ها ومراحل تشکیل آن، مدیریت آب در مدارس، مدیریت انرژی در مدارس و مدیریت پسماند می شود. روش تحقیق به کارگرفته شده در این پژوهش کیفی و از نوع تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از منابع زیست محیطی و آموزشی می باشد.