سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
احمد میرزاکوچک خوشنویس – عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
شیما دهقانی پیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

چکیده:
شهر نیز مانند هر پدیده انسان ساخت دیگر در همه مراتب وجودی خود جلوه حضور انسان و نمادی از ارزش ها و فرهنگ مردمانی است که به مکان سکونت مشترک خود شکل داده اند.فرهنگ،نظام های نمادین از باورهایی است که در میان جوامع و دوره های مختلف متفاوت است.این تغییرات فرهنگی به خوبی در هنر،معماری و شهرسازی مشهود است.به واقع هویت یک قوم خود را در مواریث فرهنگیش نشان می دهد.به همین دلیل بافت تاریخی نیاز به حفاظت دارد.حفظ این هویت فرهنگی باعث می شود تا سایر اندامهای شهر و اتفاقات آن،خود را در مجاورت او،با او و شرایطش هماهنگ سازند در نتیجه ارتقای ارزشها و سطح کیفی معماری و شهرسازی امروزی را به همراه دارد.این حفاظت هرگز نمی تواند به یک حفاظت موزه ای شبیه باشد بلکه حفاظت به کمک انسانها از طریق جاری ساختن زندگی درکالبد قدیم شهر میسر است.در راستای مسائل عنوان شده، در این تحقیق به مطالعه مسیر تاریخی بازارچه قوام الدوله (خیابان کارکن اساسی تا بازار طرخانی) که به عنوان بخشی از راه ابریشم که دارای غنای تاریخی است پرداخته شده است.از روش تحلیلی-توصیفی بر پایه رجوع به اسناد علمی برای شناخت هویت و بافت ارزشمند این منطقه و برای احیای مجدد آن، به بازسازی پوسته و نمای تاریخی این مسیر و بازساخت عملکردی آن مطابق با نیاز امروز مردم با استفاده از روش میدانی و مشارکت مردمی،استفاده شده است.