سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین امین – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

در اوال دهه ۶۰ اپیدمی زنگ زرد موجب حساسیت شدید رقم آزادی به یکی از بیوتیپ های این زنگ در کشور گردید به طوریکه در عین قابلیت های زراعی و سازگاری موجب افت عملکرد این رقم شد. قابلیت های مطلوب رقم ازادی ایجاد می نمود تا در یک برنامه جامع اصلاحی مورد نگرش های جدید قرار گیرد.