مقاله حقوق اجتماعي و مدني زنان در جنبش شيخ محمد خياباني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تاريخ از صفحه ۳۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: حقوق اجتماعي و مدني زنان در جنبش شيخ محمد خياباني
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنبش شيخ محمدخياباني
مقاله فمنيسم،‌ زنان
مقاله آذربايجان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي خياوي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال ۱۳۳۵ﻫ.ق/۱۹۱۷م، جنبشي اعتراضي به رهبري شيخ محمد خياباني، از طريق فعاليت حزب دموكرات آذربايجان و انجمن هاي با نفوذ دموكرات ها آذربايجان را فرا گرفت و پس از يك دوره گذار، با برپايي قيام كوتاه مدتي از ۱۶ رجب تا ۲۹ ذيحجه ۱۳۳۸ ﻫ.ق/۹ آوريل تا ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۰ م، به مبارزه با حكومت مركزي پرداخت. طي سال هاي اشاره شده، يكي از وجوه اشتراك هاي فراوان در انديشه و اهداف جنبش، نظريه نوگرايي و پرداختن به چرايي عدم تكوين جامعه قانونمند در دوره پس از مشروطه بود. با اين ملاحظه، انديشه ورزي جنبش پيش نياز تحقق توسعه يافتگي را ايجاب نوعي شرايط فكري در بين آحاد جامعه و نگرش هاي مثبت فرهنگي براي پيشرفت و تحقق جامعه مدني مي‌دانست. و از آنجا كه نوگرايي در قالب گسترده آن، يعني نوسازي جامعه مطرح شد در اين بين، توجه به موقعيت اقشار گوناگون جامعه و بويژه، حقوق اجتماعي و مدني زنان به طور اجتناب ناپذيري ميان نظريه-پردازان جنبش به يك بحث عمومي و در عين حال،‌ منحصر به فردي تبديل شد.
اصطلاح فمنيسم، واژه نسبتا جديدي در تاريخ ايران است و به نظر مي رسد اين واژه، نخستين بار در سال ۱۳۳۸ ﻫ.ق/۱۹۲۰م، توسط برخي روشنفكران جنبش عنوان و پيرامون آن مباحث پر دامنه اي در باب عوامل موثر در بهبود موقعيت زنان مورد بحث قرار گرفته است. پژوهش حاضر، به بررسي شناخت-شناسي هاي داراي ديدگاه فمنيستي در جنبش خياباني پرداخته، نشان خواهد داد كه آيا اين گفتمان اصلاحي تا چه حد به پويش جمعي زنان در عرصه هاي سياسي، اجتماعي منجر گرديده است.