مقاله حقوق ارتباطي در جامعه اطلاعاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: حقوق ارتباطي در جامعه اطلاعاتي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه اطلاعاتي
مقاله حق ارتباطي
مقاله حقوق ارتباطي
مقاله حقوق ارتباطات
مقاله حقوق بشر ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدنژاد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: معظمي گودرزي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمايت از حقوق ارتباطي، انديشه حقوقي جديدي در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است انديشه نو پاي «حقوق ارتباطي» مطرح شده در جهان، با عمري کمي بيش از يک دهه معرفي شود. بنابراين، تمرکز آن بر بحث و بررسي ابعاد مفهومي «حقوق ارتباطي» و ارايه يک مطالعه اسنادي درباره اين مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشي ميداني در قالب روش کيو اجرا شده است تا مشخص شود برخي از مسايل مهم در اين حوزه مانند دسترسي، توانمندي و کاربري در خصوص اطلاعات، تا چه ميزان مورد توجه و مداقه ايرانيان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد.
بر اساس يافته هاي به دست آمده، ديدگاه هاي گروه افراد ايراني مورد تحقيق درباره حقوق ارتباطي با ديدگاه هاي مطرح شده در عرصه جهاني شباهت قابل توجهي نشان مي دهد.