مقاله حقوق بشر دوستانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: حقوق بشر دوستانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشردوستانه
مقاله قانون اساسي
مقاله عدم تبعيض
مقاله حق حيات
مقاله ممنوعيت شكنجه
مقاله ممنوعيت بردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي وركي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف حقوق بشردوستانه بين المللي كاهش خشونت و حمايت از حقوق بنيادين بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اينكه آيا، سواي تعهدات بين المللي، تكليف رعايت برخي از اصول اساسي اين حقوق مستقيما از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناشي مي شود يا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشكيل مي دهد. هرگونه پاسخي به اين سوال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بين حقوق بشردوستانه و قانون اساسي است كه دلايل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسي، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسي ايران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو اين همبستگي است كه مهم ترين اصول حقوق بشردوستانه بين المللي در قانون اساسي ايران بيان شده اند؛ حقوقي كه غيرقابل عدول بوده براي اجرا در وضعيت اضطراري جنگ، اعم از بين المللي و غير بين المللي، به رسميت شناخته شده اند.