سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دانیال نصر –
هادی تاجی زادگان –

چکیده:

در قرآن کر یم و احادیث آ یات و روایات متعددی در مورد حقوق حیوانات دیده می شود و حیوانات را نشانه قدرت الهی , مایه ی عبرت بشر و دارا ی منافع بی شماری برای انسانها دانسته است . همانند انسان تمامی مخلوقات از جمله حیوانات از حقوقی برخوردارند و قوانین و دستورها ی جامع دین اسلام در زمینه حقوق حیوانات نشانه اهمیت موضوع می باشد. این مقاله به بررسی حقوق حیوانات و حد مجاز تصرف و تسلط انسان بر حیوانات از دیدگاه قوانین اسلام می پردازد .