مقاله حقوق دانشجويان در سيستم آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: حقوق دانشجويان در سيستم آموزشي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزقراملكي احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس تعريفي که در اخلاق حرفه اي از اخلاق به عمل مي آيد، اخلاق رفتار ارتباطي راسخ و پايدار مبتني بر حقوق (rights) طرف ارتباط است و هم چنين اخلاق حرفه اي به معناي دانستن و عمل کردن به مسووليت هاي اخلاقي است که هر شخص حقيقي يا حقوقي نسبت به ديگران دارد. لذا، يکي از معيارهاي اخلاقي بودن دانشگاه را مي توان حقوق (rights) دانشجويان قرارداد و با برشمردن حقوق دانشجويان، مسووليت هاي اخلاقي دانشگاه نسبت به دانشجو را بر شمرد.