سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم پیری –
ناصر قاسمی –
مهرداد ناظمی –
ابوالفضل ابراهیمی –

چکیده:

امروزه پاسخگویی در مقابل مسئولیتها و تکالیف نه تنها بر عهده دولتمردان است بلکه شهروندان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند. محیط زیست سالم به عنوان حقی از حقوق شهروندی مطرح است که در نبود آن احقاق حقوق شهروندی حاصل نگردیده است. تخریب محیط زیست و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسنی شهروندان را به مخاطره می اندازد. برای حمایت ازحقوق زیست محیطی شهروندی ابتدا بایدبه تعریف شهروند و حقوق زیست محیطی شهروندیو محدوده رعایت این حقوق از سوی دولتمردان و سایر شهروندان پرداخت. ولی محیط زیست را نمی توان به مرزها محدود نمود. درنتیجه بهتر آن استکه با دید کلان به شهروند نگریست و شهروند جهانی را مطرح نمود. اعتقاد بر این استبهترین پایگاه دفاع از حقوق زیست محیطی شهروندان در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است. هدف آموزش باید پیشگیری از اقدامات مخرب باشد. زیرا هزینه ای که جهت درمان تخریب پرداخته می گردد. چندین برابر هزینه پیشگیری است. آموزش محیط زیست و بالا بردن سطح آگاهی و دانش زیست محیطی باید شامل تمام گروه های سنی شهروندان و تمام مشاغل گردد از جمله دستگاه های قضایی، قانونگذاران، مجریان وسایر شهروندان.