مقاله حقوق عمومي اقتصادي: انحصارات دولتي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۳۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: حقوق عمومي اقتصادي: انحصارات دولتي در ايران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله اقتصاد
مقاله انحصارات دولتي
مقاله خصوصي سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وند محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم تبيين دقيق نقش دولت در اقتصاد از نقايص جدي نظام حقوق عمومي در کشور است که سبب نابساماني اقتصاد به ويژه در حوزه انحصارات دولتي شده است. در اين مقاله ضمن بررسي خلاصه تجارب بشري در زمينه نقش دولت در اقتصاد، وظايف اصلي دولت در اقتصاد و ابزار هاي اجراي آن به خصوص موسسات دولتي و انحصارات دولتي تلاش شده است با تطبيق آن بر کشور ما، انحصارات دولتي ارزيابي و سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي براي بهبود اين وضعيت نقد شود. نتيجه تحقيق اين است که اين سياست ها گامي رو به جلو در جهت خصوصي سازي است، اما براي نيل به وضعيت مطلوب رقابت اقتصادي کافي نمي باشد.