مقاله حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (شرحي بر فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (شرحي بر فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق
مقاله حقوق اساسي
مقاله حقوق مردم
مقاله حق و تکليف
مقاله آزادي
مقاله مصونيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراجي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق ملت، از مباحث محوري نظام هاي سياسي است كه در قانون اساسي نظام هاي سياسي بر آن تاكيد مي شود و كشورهاي مختلف جهان مي کوشند آن را سرلوحه قانون اساسي و درخشان ترين فصل آن قرار دهند. اين پژوهش، به تبيين مباني و چگونگي شكل گيري حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته است. يکي از عمده ترين مباحث حقوق اساسي، حقوق افراد و محدوديت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» يا « حقوق و آزادي هاي اساسي» يا «حقوق و تکاليف حکومت و افراد» ياد مي کنند. اين حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعريف شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دور از افراط و تفريط، نه همانند حكومت هاي غربي پيش از رنسانس، حقوق مردم را به کلي ناديده مي گيرد و نه همانند پس از آن، حق اله را از متن اجتماع حذف مي كند.