مقاله حقوق ممتاز دريايي، طلب يا وثيقه طلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: حقوق ممتاز دريايي، طلب يا وثيقه طلب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حق ممتاز
مقاله حق ممتاز دريايي
مقاله طلب
مقاله مطالبات ممتاز
مقاله وثيقه
مقاله حق عيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوعطا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش عمده از مطالبات دريايي، مشمول حمايت قانوني ويژه هستند که از زمان ايجاد طلب و با استقرار تبعي حق ممتاز دريايي به نفع طلبکار، محقق مي شود. مقررات حقوق ممتاز، ريشه در قوانين و عرف هاي قديمي دارد که تدريجا، وارد قوانين ملي شده و به منظور رفع اختلافات اين مقررات، چند معاهده بين المللي به منظور يکنواخت سازي قواعد حقوق ممتاز به تصويب رسيده است. حق ممتاز به منظور تضمين استيفاي طلب، براي طلبکار، حق تقدم و تعقيب ايجاد مي کند. بنابراين از مصاديق حق عيني تبعي (وثيقه عيني) است. در اين مقاله، ضمن بررسي دقيق مفهوم و ماهيت حق ممتاز دريايي، ديدگاه قانون دريايي ايران که در برخي از مواد آن، ميان مفهوم و ماهيت «طلب دريايي» و «حق ممتاز دريايي» اختلاط شده است، مورد نقد قرار مي گيرد.