مقاله حقوق پديد آورندگان و منافع عمومي در كتابخانه رقومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: حقوق پديد آورندگان و منافع عمومي در كتابخانه رقومي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق پديدآورندگان
مقاله محيط رقومي
مقاله يونسكو
مقاله استفاده منصفانه
مقاله قوانين حق مولف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: حق مولف، درحمايت از آثار پديد آورندگان نقش اساسي دارد. اما در عصر كاربرد رقوم كه تبادل اطلاعات هر روز از شكل هاي سنتي فاصله بيشتري مي گيرد، حمايت كامل از حقوق مولفان را با مشكلاتي مواجه كرده است و گاه نگراني از سرقت حقوق معنوي و مادي آثار، آنها را از ادامه توليد آثار دلسرد مي كند. به هر حال، ظهور هر فناوري نوين، اهميت يافتن راهي موثر براي حفظ آثار را الزامي مي كند با اين توضيح كه برقراري توازني منطقي ميان سه عامل حفاظت از آثار، ايجادانگيزه وخلاقيت بيشتر، بايد مدنظر صاحبنظران اين عصر قرار گيرد تا به طراحي راهكارهاي جديد در اين مساله بحث بر انگيز بپردازند. مقاله حاضر، جنبه هاي مختلف حق مولف را دردنياي رقومي و قوانين موجود در اين خصوص، مشكلات موجود، ارايه راهكارهاي مديريتي حق مولف در هزاره كاربرد رقوم و نقش يونسكو در ايجاد توازن ميان دسترس پذيري اطلاعات و منافع قانوني را مورد بررسي قرار داده است.
روش كار: پژوهش، به روش كتابخانه اي و با بررسي پايگاه هاي الكترونيكي انجام گرفته است.
نتيجه گيري: حفظ حقوق پديدآورندگان درمحيط رقومي امكان پذير است اما براي رسيدن به نتيجه اي بهتر، مستلزم پژوهشهاي بيشتر و بازنگري در قوانين حق مولف است. بالاخره ايجاد انجمنهاي ملي حمايت از حقوق پديدآورندگان پيشنهاد مي شود.