مقاله «حقيقت محمدي» در آثار عرفاني با نگاهي برانيس العارفين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: «حقيقت محمدي» در آثار عرفاني با نگاهي برانيس العارفين
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقيقت محمدي
مقاله آثار عرفاني
مقاله انيس العارفين
مقاله نبوت مطلقه و مقيده
مقاله توحيد و شهود حق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوپا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان بيني عرفاني «حقيقت محمدي» به عنوان واسطه آفرينش هستي، آينه تمام نماي عظمت حق، تعين اول، مظهر کامل ترين اسم خداوند (اله)، قطب الاقطاب، انسان کبير، قلم اعلي و روح اعظم معرفي شده است.
ديگر اصناف آدميان نيز به دليل خلقت متمايز و اختصاص وجودي خود با تفاوت مراتب از چکيده و عصاره نور اعظم به گونه اي بهره مند مي شوند و تنها راه تقرب دوباره به اين حقيقت و تولد مجدد نيمه الوهي وجود آدمي، تزکيه باطن، سير استعلايي و نيل به شهود يا درون يافت حقيقت است که به ديدار با «من برتر» يا «فرامن» در نوع انسان و هماهنگي متقن ذهنيت و عينيت مي انجامد.
اين تحقيق به روش «تحليل محتوا» به انجام رسيده است؛ و هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل مفهوم «حقيقت محمدي» در برخي از آثار عرفاني و تبيين نقش و جايگاه معنوي و قدسي آن در سلسله نبوت و هستي انساني بوده است.