مقاله حقيقت و آشتي: نقش کميسيون هاي حقيقت ياب در حل منازعات سياسي و بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: حقيقت و آشتي: نقش کميسيون هاي حقيقت ياب در حل منازعات سياسي و بين المللي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کميسيون حقيقت ياب
مقاله حل منازعه
مقاله حقيقت محکمه اي
مقاله حقيقت روايتي
مقاله حقيقت مصالحه اي
مقاله حقيقت آسيب شناختي
مقاله جنايت نظامي
مقاله خشونت سياسي
مقاله اعتراف
مقاله بخشش
مقاله بازسازي
مقاله جبران خسارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش کميسيون هاي حقيقت ياب در بررسي و اعلام حقايق مربوط به خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي، و همچنين در تخفيف آثار نامطلوب اين پديده ها، در سال هاي اخير افزايش يافته است. اين موضوع باعث شده است تا صاحبنظران، اين کميسيون ها را به عنوان کارگزاراني مناسب براي حل منازعات سياسي و بين المللي مورد توجه قرار دهند. پيشتر، نقش اين کميسيون ها، همچون ضابطان قضايي، صرفا جمع آوري «حقايق محکمه اي» بود. به عبارت ديگر، آن ها مي کوشيدند، عاملان و مباشران خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي را شناسايي و به مراجع مربوطه اعلام کنند. اما اين کميسيون ها اخيرا به ابعاد ديگري از حقايق مربوط به خشونت ها و جنايات سياسي و نظامي توجه نشان داده اند. برخي از اين کميسيون ها، با تمرکز بر «حقايق روايتي»، مي کوشند تا طرفين درگيري را نيز در فرايند حقيقت يابي مشارکت دهند و از اين طريق به تخفيف و تلطيف آثار و پيامدهاي عاطفي و رواني خشونت ها کمک کنند. برخي ديگر، با تاکيد بر «حقايق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازي مادي و روحي طرفين درگيري، مي کوشند زمينه هاي ارتباط و تفاهم ميان آن ها را فراهم سازند. چنين رويکردهايي، دستاوردهاي قابل ملاحظه اي در زمينه حل منازعات داشته است. با وجود اين، اگر قرار است کميسيون هاي حقيقت ياب به عنوان نهادهاي حل منازعه عمل کنند، و اگر هدف اين کميسيون ها حل و فصل پايدار منازعات و جلوگيري از شروع مجدد آنها ست، لازم است به جنبه ديگري از حقايق مربوط به خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي نيز توجه کنند. اين جنبه از حقيقت که در اين مقاله با عنوان «حقيقت آسيب شناختي» مورد بحث قرار گرفته است به معناي شناسايي و معرفي زمينه ها و ريشه هاي بنيادين خشونت ها و جنايت هاي سياسي و نظامي در جوامع مورد نظر است. از اين ديدگاه، شناسايي و معرفي ساختارها و فرايندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي منازعه خيز و خشونت زا در جوامع مورد نظر و همچنين ارائه راهکارهايي براي اصلاح اين ساختارها و فرايندها به بخشي ديگر از وظائف کميسيون هاي حقيقت ياب تبديل مي شود. چنين کميسيون هايي را مي توان همچون «کارگزاران گذار» از وضعيت منازعه، به وضعيت پسا منازعه در جوامع پر تنش تلقي کرد.